Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Πιστεύω τῷ φίλῳ.

Πιστεύω  τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις .
῾Ο φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις  καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς
τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ  κινδυνεύετε, ὦ
φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων τρόπους  γιγνώσκετε· οἱ μὲν
γὰρ ἄπιστοι φίλοι οὐ μετέχουσι  τοῦ κινδύνου, οἱ δὲ πιστοὶ
συγκινδυνεύουσι τοῖς φίλοις. Πιστοῖς φίλοις μᾶλλον  ἢ
χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ πιστεύομεν. Οἱ ἀγαθοὶ ἄνθρωποι καὶ ἐν
κινδύνοις ἀεὶ ἀγαθὸν ἔχουσι θυμόν · τῷ γὰρ θεῷ πιστεύουσιν.
῏Ω φίλε, ὁ θεὸς τοὺς ἀγαθοὺς ἀνθρώπους οὐ λείπει. Πολλοὶ
ἄνθρωποι τῷ πλούτῳ μᾶλλον ἢ τῷ θεῷ πιστεύουσι.

Το πρώτο κείμενο από το αναγνωστικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας του Ζούκη  που διδαχτήκαμε εμείς οι παλιότεροι.Τι μου θυμίζει ,τι μου θυμίζει...


Οι φιλίες αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της ζωής. 

Είναι όμως γεγονός ότι η φιλία δεν είναι μια εύκολη ή απλή υπόθεση. 

Πότε είναι μια φιλία αληθινή, προορισμένη να αντέξει στις 

τρικυμίες του χρόνου, και πότε είναι απλά και μόνο μια

παρέα, που σήμερα είναι και αύριο δε θα είναι;  Σε μια αληθινή φιλία ο φίλος είναι  έτοιμος να σεβαστεί τις επιλογές μας, έστω και αν διαφωνεί, χωρίς να φύγει από το πλευρό μας.


  Όταν όμως μιλάμε για σκέτη παρέα  τα κίνητρα είναι διαφορετικά: Εδώ συναντιόμαστε μόνο για να ευχαριστηθούμε με κάποια συγκεκριμένα πράγματα, που τυχαίνει να  αρέσουν και στους δύο. Σε τέτοιες σχέσεις γνωρίζουμε ότι  υπάρχουν όρια στο τι μπορούμε να μοιραστούμε με τον άλλο. Όταν πια ο ένας από τους δύο βαρεθεί την απόλαυση που  ενώνει, ή αν προκύψει  κάποια διαφωνία, η φιλία εξανεμίζεται. Τσάμπα λοιπόν οι τόσες εργατώρες συζητήσεων.
Όχι άσχημες σκέψεις λοιπόν, γιατί το να έχει κανείς αληθινούς φίλους είναι μεγάλη υπόθεση.Μέσ' απ' τα λάθη μου μαθαίνω
τον εαυτό μου να μετρώ
κάθε φορά που την πατάω

πιο δυνατά θε να πατώ.


  Οι αληθινοί φίλοι βρίσκονται πάντα δίπλα όταν οι καταστάσεις δυσκολεύουν.
  Βρίσκονται πάντα εκεί, για να σας στηρίξουν.

1 σχόλιο: